اولین رویداد بین المللی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گروه توسعه فناوری آمیتیس ژن با همکاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاریخ رویداد: سه شنبه, 19 اردیبهشت 1402

 

زمان برگزاری : 19 اردیبهشت 1402

مهلت ارسال چکیده مقالات: 31 فروردین 1402