فراخوان جذب شتابدهی و ایده های فناورانه در حوزه پهپادهای امدادگر

تاریخ رویداد: شنبه, 30 مهر 1401

پزشکی از راه دور، آینده ای که باید منتظر آن باشیم

پزشکی از راه دور از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای غلبه بر موانع جغرافیایی و افزایش دسترسی به خدمات مراقبت‌های بهداشتی  استفاده می‌کند.

 • مهلت تاریخ ارسال: 30 مهر ۱۴۰۱
 • ارزیابی ایده ها:  آبان ماه ۱۴۰۱
 • محورهای:
  • پهباد امدادگر
  • پزشکی از راه دور (TeleMedicine)
  • هوش مصنوعی در حوزه سلامت
  • پزشکی سالمندان و اورژانس